Anotace: Cílem předmětu je realizovat první samostatné výstupy (ve dvojicích či trojicích), prakticky aplikovat nabyté teoretické poznatky z pedagogiky, psychologie a příslušné oborové didaktiky, propojit obsahy pedagogicko-psychologických disciplín s disciplínami oborovými a pokusit se o jejich praktickou realizaci v přirozeném prostředí základní školy a třídního kolektivu. Dále je cílem učit se reflektovat vlastní pedagogickou činnost i výstupy svých kolegů a rovněž poznávat reálné prostředí základní školy. Praxe je pokračováním Pedagogické praxe předmětové 2. Na základě zkušeností získaných v předchozích praxích studenti realizují samostatné výstupy ve vyučovací hodině na ZŠ. Lekce trvá dvě vyučovací hodiny. 1. hodina = výuka ve třídě, 2. hodina = rozbor s oborovým didaktikem, eventuálně učitelem ze ZŠ. Náplň výuky určují jednotliví učitelé praxe. Průběh praxe si studenti zaznamenávají dle pokynů didaktika, účast na jednotlivých praxíxh si zaznamenávají do zápočtové listiny, jejíž správnost stvrzují oboroví didaktici svým podpisem.

Obsah předmětu: Realizování pedagogického výstupu, tj. vedení vyučovací hodiny samostatně NEBO ve skupině 2-3 studentů.  Student si minimálně 2 dny před plánovaným výstupem domluví osobně či telefonicky téma a vzdělávací obsah vyučovací hodiny s cvičným učitelem praxe. Vytvoření přípravy na hodinu a její reflexe. Vytváření hospitačních záznamů z jednotlivých hodin svých kolegů. Ústní rozbor zhlédnuté vyučovací hodiny s oborovým didaktikem. Každý student musí absolvovat minimálně 1 výstup (ve zvoleném předmětu).

Organizace praxe: Docházka studentů na praxe dle harmonogramu (bude aktualizován na začátku semestru), který rozesílá garant praxí. Povinná je 80% účast.

HARMONOGRAM PRAXE – celkový rozpis

praxeČíslo v tabulce je číslo skupiny. Podrobnější rozvrh pro jednotlivé předměty viz tabulka níže.

U tělesné výchovy zajišťujeme ještě náhradního učitele (ten původní vypadl).

Předměty a didaktikové + rozvrhy:

PŘEDMĚTDIDAKTIKZÁKLADNÍ ŠKOLAUčitel z praxe (třída)Kontakt na učitele z praxeROZVRH PRAXE
Přírodověda
Vlastivěda
ŠimikZŠ DvorskéhoMgr. Lenka Šnapková (4.A)595 700 550
lenka.snapkova@zsdvorskeho.eu
ROZVRH
MatematikaZemanováZŠ Zdeňka ŠkavardyMgr. Hana Pětrošová (4.C)595 694 268
petrosova@zs-skarvady831.cz
ROZVRH
Hudební výchovaKusákZŠ F. FormanaMgr. Marcela Romanovská (3.A + 5.A)Marcela.Romanovska@zsfformana.cz ROZVRH
Tělesná výchovaKlimtováZŠ BulharskáMgr. Milan Gonsorčík (2.C)gonsorcik@zsbulharska.czROZVRH
Pracovní výchovaŠubertZŠ MitušovaMgr. Yveta Klodová (2.A)724 059 338, email: novotny@zsmitusova16.cz (zástupce ředitele)ROZVRH
Výtvarná výchovaSztablováZŠ MatičníMgr. Martina Kalusová (1.C)Zaástupce pro 1. stupeň: hana.malikova@zs-mat5.cz
596 127 380
ROZVRH
Čtení+Psaníučitel ze ZŠZŠ JunáckáMgr. Jaroslava Kovaříková (1.A)kovaja@zsjunacka.czROZVRH

ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO SKUPIN

Požadavky pro splnění předmětu:

a) 80% účast na praxi (povolena 1 absence) s minimálně 1 vyučovacím výstupem

b) odevzdání (zaslání emailem) vyplněné a potvrzené (podpisem jednotlivých didaktiků, případně učitelů ze ZŠ) zápočtové listiny do konce zkouškového období ZS 2016/17, tj. do 10.2.2017.
ZÁPOČTOVÁ LISTINA K VYTIŠTĚNÍ

Podmínky a splnění požadavků k uznání disciplíny pro studenty na mobilitách (Erasmus) budou dle dohody s jednotlivým studentem.

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE