Předměty vyučované v ZIMNÍM SEMESTRU:

dobíhající akreditace (pro studenty, kteří nastoupili PŘED ak. rokem 2019/2020)

DIDAKTIKA PREPRIMÁRNÍ PRVOUKY (KPA/MSDPP)

Předmět vyučovaný v LETNÍM SEMESTRU:

nová akreditace (pro studenty, kteří nastoupili OD ak. roku 2019/2020)

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD S DIDAKTIKOU (66ZPV) – předmět se bude vyučovat od ak. roku 2020/2021

dobíhající akreditace (pro studenty, kteří nastoupili PŘED ak. rokem 2019/2020)

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ-EXKURZE (KPA/MSEEX)