Předměty vyučované  v ZIMNÍM SEMESTRU:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT S DIDAKTIKOU 1 (KPA/88JS1) – předmět se bude vyučovat od ak. roku 2022/2023

ČLOVĚK A JEHO SVĚT S DIDAKTIKOU 3 (KPA/88JS3) – předmět se bude vyučovat od ak. roku 2023/2024

dobíhající akreditace (studenti co nastoupili do studia v akademickém roce 2018/2019 a dříve)

ČLOVĚK A JEHO REGION (KPA/55AJR)

Předměty vyučované  v LETNÍM SEMESTRU:

SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE V 1. ROČNÍKU (KPA/88ZS1)

ČLOVĚK A JEHO SVĚT – ÚVOD DO STUDIA (KPA/88JSU) – předmět se bude vyučovat od ak. roku 2021/2022

ČLOVĚK A JEHO SVĚT S DIDAKTIKOU 2 (KPA/88JS2) – předmět se bude vyučovat od ak. roku 2022/2023

dobíhající akreditace (studenti co nastoupili do studia v akademickém roce 2018/2019 a dříve)

TERÉNNÍ CVIČENÍ Z PŘÍRODOVĚDNÉHO A SPOLEČENSKOVĚDNÍHO ZÁKLADU (KPA/55CPZ)