Narodil jsem se v roce 1982 v Brně, ale již více než 30 let žiji ve Slezsku. V roce 2010 jsem se oženil a od té doby mám jednu úžasnou manželku, již od narození mám dva rodiče a postupně mi díky nim přibyli tři sourozenci. Od října 2016 se naše rodina rozrostla o syna Timoteje.

Do školy jsem začal chodit ještě za socialismu, ale již v první třídě mne potkala sametová revoluce. Po absolvování prvního stupně ZŠ jsem šel (v roce 1994) na sedmileté všeobecné gymnázium v Českém Těšíně, kde jsem v roce 2001 úspěšně maturoval (z češtiny, francouzštiny, zeměpisu a dějepisu). V letech 2001 – 2005 jsem studoval na vysoké škole (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity) obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova.

Hned po studiích jsem začal pracovat jako učitel v málotřídní škole ve Smilovicích (2005/2006) a zároveň jsem působil jako externí vyučující předmětu Didaktika přírodovědy na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, kde jsem v roce 2006 nastoupil jako odborný asistent na plný úvazek. O rok později jsem začal studovat doktorát v oboru Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, který jsem dokončil v roce 2010. V letech 2011 – 2013 jsem byl také tajemníkem katedry a od září 2013 zastávám funkci vedoucího katedry Preprimární a primární pedagogiky na PdF OU.

Profesně a výzkumně se zabývám didaktikou předmětů přírodovědného a společenskovědního základu pro obor Učitelství pro 1. stupeň, zejména moderními výukovými metodami, analýzou učebních textů, dětskými prekoncepty aj.

V mém životě hraje roli také víra v Boha (více o mé cestě víry si můžete přečíst zde). Je to něco, co dává mému životu hlubší smysl, protože vím, odkud a kam směřuji a také, že můj život má hodnotu.

Domluvím se kromě češtiny také polsky a snad i anglicky, zvládl bych i pár vět ve francouzštině. Od osmnácti let mám řidičský průkaz sk. B, ale vlastní auto jsem měl o dost let později.

Jelikož v mém zaměstnání pracuji převážně hlavou, mám rád fyzickou práci na zahradě, rád prostě pracuji rukama. Mezi mé zájmy patří sport, hlavně běh a chození po horách, vrcholem jsou vždy horské ultramartony. Rád také lyžuji, plavu, jezdím na kole nebo odpočívám u zahradního bazénu, občas si i zacvičím. Hodně času trávím také na internetu, baví mě dělat i webové stránky. Prý jsem workoholik – možná na tom něco bude, ale když chci, umím si udělat volno (častěji si však najdu něco na práci). Moc rád také jezdím s manželkou na dovolenou!

Povahově jsem spíše introvert, i když to tak na první pohled nevypadá. Dokážu se i snadno rozčílit (vklad cholerika), ale občas jsem i flegmatik. Mám rád čísla, statistiku a když mohu, tak pořád něco počítám a analyzuji.