Narodil jsem se v roce 1982 v Brně, ale již více než 30 let žiji ve Slezsku. V roce 2010 jsem se oženil a od té doby mám jednu úžasnou manželku, již od narození mám dva rodiče a postupně mi díky nim přibyli tři sourozenci. Od října 2016 se naše rodina rozrostla o syna Timoteje, v březnu 2021 přibyl syn Kristian a konečně v ledu 2023 další syn Maxmilian.

Do školy jsem začal chodit ještě za socialismu, ale již v první třídě mne potkala sametová revoluce. Po absolvování prvního stupně ZŠ jsem šel (v roce 1994) na sedmileté všeobecné gymnázium v Českém Těšíně, kde jsem v roce 2001 úspěšně maturoval (z češtiny, francouzštiny, zeměpisu a dějepisu). V letech 2001 – 2005 jsem studoval na vysoké škole (Pedagogická fakulta Ostravské univerzity) obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací tělesná výchova.

Hned po studiích jsem začal pracovat jako učitel v málotřídní škole ve Smilovicích (2005/2006) a zároveň jsem působil jako externí vyučující předmětu Didaktika přírodovědy na Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání (PdF OU), kde jsem v roce 2006 nastoupil jako odborný asistent na plný úvazek. O rok později jsem začal studovat doktorát v oboru Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, který jsem dokončil v roce 2010. V letech 2011 – 2013 jsem byl také tajemníkem katedry a od září 2013 zastávám funkci vedoucího katedry Preprimární a primární pedagogiky na PdF OU.

Profesně a výzkumně se zabývám didaktikou předmětů přírodovědného a společenskovědního základu pro obor Učitelství pro 1. stupeň, zejména moderními výukovými metodami, analýzou učebních textů, dětskými prekoncepty aj.

V mém životě hraje roli také víra v Boha (více o mé cestě víry si můžete přečíst zde). Je to něco, co dává mému životu hlubší smysl, protože vím, odkud a kam směřuji a také, že můj život má hodnotu.

Domluvím se kromě češtiny také polsky a snad i anglicky, zvládl bych i pár vět ve francouzštině. Od osmnácti let mám řidičský průkaz sk. B, ale vlastní auto jsem měl o dost let později.

Jelikož v mém zaměstnání pracuji převážně hlavou, mám rád fyzickou práci na zahradě, rád prostě pracuji rukama. Mezi mé zájmy patří sport, hlavně běh a chození po horách, vrcholem jsou vždy horské ultramartony. Rád také lyžuji, plavu, jezdím na kole nebo odpočívám u zahradního bazénu, občas si i zacvičím. Hodně času trávím také na internetu, baví mě dělat i webové stránky. Prý jsem workoholik – možná na tom něco bude, ale když chci, umím si udělat volno (častěji si však najdu něco na práci). Moc rád také jezdím na dovolenou, kde si skutečně odpočinu (i když s dětmi je to již trochu obtížnější).

Povahově jsem spíše introvert, i když to tak na první pohled nevypadá. Dokážu se i snadno rozčílit (vklad cholerika), ale občas jsem i flegmatik. Mám rád čísla, statistiku a když mohu, tak pořád něco počítám a analyzuji.