publikacni-cinnostV rámci publikační složky mé práce se zabývám pedagogickým výzkumem, zaměřeným zejména na oborovou didaktiku. Zajímám se o výzkum dětských prekonceptů, výzkum přírodovědné výuky, osobností učitele přírodovědného předmětu, výzkumem učebnic (přírodovědných, vlastivědných) a dalších dílčích témat.

Na této stránce budu publikovat mé vědecké výstupy (články, monografie, prezentace z odborných konferencí aj.) a učební texty. Postupně zde naleznete vždy stručnou anotaci daného díla a odkaz ke stažení. Budu rád, pokud některé z mých prací budou pro vás užitečné a budete je citovat. Pokud ano, prosím, abyste mi o tom dali vědět na email: ondrej.simik@osu.cz. Pokud naopak vy sami se věnujete podobné oblasti, dejte mi také vědět a můžeme případně navázat bližší spolupráci. Můžete si také prohlédnout můj profil, který postupně aktualizuji a doplňuji v internetových vědeckých databázích – viz pravý sloupec (Research gate, Google scholar).

MONOGRAFIE (4)

KAPITOLA V MONOGRAFII (1)

ODBORNÉ ČLÁNKY (21)

UČEBNÍ TEXTY (7)