Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity působím od roku 2006 jako odborný asistent na katedře Preprimární a primární pedagogiky. Od roku 2013 jsem vedoucím katedry. Na katedře vyučuji ve třech studijních oborech – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. V oblasti výuky se zaměřuji na didaktiku přírodovědné a společenskovědní složky primárního a preprimárního vzdělávání.

Kontakt: Mgr. Ondřej Šimik, PhD.ondrej.simik@osu.czkancelář SA 118 (budova Fráni Šrámka – mapa ZDE), tel. + 420 597 092 675, mobil: + 420 731 639 623 (pracovní),

Konzultační hodiny v ZS 2021/2022: po předchozí domluvě (konzultauze on-line (ideálně MS Teams) po předchozí domluvě (PS i KS).

ROZVRH PRO ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022 (září – prosinec 2021)

Vyučované předměty: (pro otevření předmětu klikněte na jeho název)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PREZENČNÍ STUDIUM (dobíhající – do ak. roku 2023/2024)

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/5CAJRČlověk a jeho region5Zkouška0+2+04 ZS
KPA/5CPSZTerénní cvičení z přírodovědného a společenskovědního základu1Zápočet0+1D+04 LS

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ KOMBINOVANÉ STUDIUM (dobíhající – do ak. roku 2023/2024)

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/55AJRČlověk a jeho region5Zkouška6S+20S+0S4 ZS
KPA/55PSZTerénní cvičení z přírodovědného a společnskovědního základu1Zápočet0+1D+04 LS

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PREZENČNÍ STUDIUM – nově akreditované (od ak. roku 2019/2020)

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/8RZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku2Zápočet0S+20S+0S1LS
KPA/8CJSUČlověk a jeho svět - úvod do studia2Zápočet6S+0S+0S3 LS
KPA/8CJS1Člověk a jeho svět s didaktikou 14Zkouška0S+9S+0S4 ZS
KPA/8CJS2Člověk a jeho svět s didaktikou 23Zkouška0S+6S+0S4 LS
KPA/8CJS3Člověk a jeho svět s didaktikou 34Zápočet0S+9S+0S5 ZS

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ KOMBINOVANÉ STUDIUM – nově akreditované (od ak. roku 2019/2020)

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/88ZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku2Zápočet0S+20S+0S1LS
KPA/88JSUČlověk a jeho svět - úvod do studia2Zápočet6S+0S+0S3 LS
KPA/88JS1Člověk a jeho svět s didaktikou 14Zkouška0S+9S+0S4 ZS
KPA/88JS2Člověk a jeho svět s didaktikou 23Zkouška0S+6S+0S4 LS
KPA/88JS3Člověk a jeho svět s didaktikou 34Zápočet0S+9S+0S5 ZS

Učitelství pro mateřské školy PREZENČNÍ STUDIUM 

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/6BZPVZákladní přírodních věd s didaktikou3Zápočet0+1+02 LS

Učitelství pro mateřské školy KOMBINOVANÉ STUDIUM 

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/66ZPVZákladní přírodních věd s didaktikou3Zápočet0S+0S+6S2 LS

Pedagogika předškolního věku KOMBINOVANÉ STUDIUM

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZákončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/NZSV2Základy společenských věd 24Zkouška6S+0S+20S2 ZS
KPA/NEXPPraktické přírodovědné pokusy v mateřské škole2Zápočet6S+0S+6S2 ZS