bibleOd roku 2000 jsem také laickým kazatelem. Na této stránce je možné stáhnout některá biblická kázání. Kázání se buď věnují výkladu určité části biblického textu, nebo vybranému tématu.

„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ke spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“ Bible, 2. Timoteova 3,17-18

TÉMA KÁZÁNÍMOTTO KÁZÁNÍBIBLICKÝ TEXT SOUBOR KE STAŽENÍ
Král MenašeBOŽÍ MILOST NEZNÁ HRANIC A JE TU PRO KAŽDÉHO KAŽDÝ DEN 2. Paralipomenon 33,1-20STÁHNI ZDE
Slovo se stalo tělemKRISTŮV KŘÍŽ JE BRANOU K VĚČNOSTI DÍKY DRSNÉMU BOŽÍMU PONÍŽENÍ A OMEZENÍJan 1,1-5 a 9-14 a 15-17STÁHNI ZDE
AdventPŘÍCHOD BOHA, KTERÝ NEZŮSTAL JEŽÍŠKEM Genesis 49,8-12 a Žalm 146 STÁHNI ZDE
Uvádění kněží v úřadKNĚZ JAKO PROSTŘEDNÍK MEZI BOHEM A LIDMILeviticus 8STÁHNI ZDE
Ježíš jako dobrý pastýřJEŽÍŠ JAKO DOBRÝ PASTÝŘ POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT ZA OVCE A VEDE JE K ŽIVOTU V HOJNOSTIJan 10,1-18STÁHNI ZDE
Davidův hříchVYZNÁNÍ HŘÍCHU VEDE K ODPUŠTĚNÍ, ALE NIKOLI ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ ZA NĚJ2. Samuelova 24STÁHNI ZDE
Maminka - žena odvážnáMAMINKA JE DŮLEŽITÁ, I KDYŽ TO SPOLEČNOST NEDÁVÁ NAJEVOSTÁHNI ZDE
PREZENTACE ZDE
David a AbigailMOUDROST A POKORA PŘETAVENA V ČIN DOKÁŽE ZABRÁNIT KATASTROFĚ1. Samuelova 25STÁHNI ZDE
Jonatanova odvahaBŮH VYSVOBOZUJE I ZE SITUACÍ, KTERÉ JSOU NAD NAŠE MOŽNOSTI1. Samuelova 14STÁHNI ZDE
PREZENTACE ZDE
Hněv a pomluvySLOVEM NIČIT, NEBO BUDOVAT?Efezským 4,25-32STÁHNI ZDE
PREZENTACE ZDE
Soudkyně Debora a BarákBŮH VYSVOBOZUJE A POUŽÍVÁ SI K TOMU TY, KTEŘÍ MU VĚŘÍ A DAJÍ MU PROSTOR, ALE I TY, DO KTERÝCH BYCHOM TO NIKDY NEŘEKLISoudců 4STÁHNI ZDE
Kdo z nás je svatější?BŮH MÁ JINÁ MĚŘÍTKA NEŽ ČLOVĚKLukáš 18,10-14STÁHNI ZDE
PREZENTACE
Josef ve vězeníVYTRVAT VE VÍŘE BEZ VIDITELNÝCH ZÁRUK BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI V NAŠEM ŽIVOTĚGenesis 40STÁHNI ZDE
Život je hořkýŽIVOT JE HOŘKÝ - A CO NA TO BŮH?Jakub 1,2-4 a Matouš 5,4STÁHNI ZDE
Ježíš jako Boží BeránekJEŽÍŠ NÁS USMIŘUJE S BOHEMJan 1,19-34STÁHNI ZDE
Zborcené sny na pozadí příběhu biblické NoemiBŮH ROZBÍJÍ NAŠE SNY, ABYCHOM UVIDĚLI TEN JEHORút 1-4STÁHNI ZDE
Uzdravení krvácející ženy a vzkříšení Jairovy dceryVYSTOUPENÍ Z ANONYMITY DAVU ZPŮSOBUE UZDRAVENÍ A NAVÁZÁNÍ SKUTEČNÉHO VZTAHU S KRISTEMLukáš 8,40-56STÁHNI ZDE
Mávaná oběťPAMÁTKA VEČEŘE PÁNĚ JAKO OBĚŤ DÁVÁNÍLeviticus 8,22-27STÁHNI ZDE
Hříšník v Boží přítomnosti?JEŽÍŠOVA OBĚŤ ZVE HŘÍŠNÍKA DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI2. Mojžíšova 19,15-24; Jan 20,19-29 a Lukáš 22,14-15STÁHNI ZDE
Kristus jako poslušný synKRISTŮV VZTAH S OTCEM NÁM ZACHRAŇUJE ŽIVOTMarek 14,36; Lukáš 22,42; Jan 17,1STÁHNI ZDE
Čtyři podoby Ježíše podle Izajášova proroctvíKRISTUS VÍTĚZÍ NAD HŘÍCHEM PORÁŽKOU A OTEVÍRÁ DVEŘE SKUTEČNÉMU ŽIVOTUIzajáš 53STÁHNI ZDE
Křest - 5 důsledků pro život člověkaKŘEST PŘINÁŠÍ NOVÉ DŮSLEDKY PRO ŽIVOT ČLOVĚKAGalatským 3,27; Řmanům 6,6; Skutky 2,41-42; 2.Korintským 3,18STÁHNI ZDE
Uzdravení hluchoněméhoINTIMNÍ DOTYK KRISTA VEDE KE SKUTEČNÉMU A VĚČNÉMU ŽIVOTUMarek 7,31-37STÁHNI ZDE
Vzkříšení LazaraBŮH JE BLÍŽ, NEŽ SE ZDÁJan 11,1-45