Pro otevření interaktivní stránky klikni vždy na jednotlivý odkaz

LEKCE 92 – POVOLÁNÍ, VYVOLENÍ A VYSLÁNÍ UČEDNÍKŮ

LEKCE 91 – JEŽÍŠOVO KÁZÁNÍ NA HOŘE

LEKCE 90 – JEŽÍŠ KÁŽE V NAZARETU A UZDRAVUJE V GALILEJI

LEKCE 89 – JEŽÍŠŮV KŘEST, POKUŠENÍ NA POUŠTI+ POVOLÁNÍ UČEDNÍKŮ

LEKCE 88 – JEŽÍŠOVO NAROZENÍ A DĚTSTVÍ

LEKCE 87 – MALÍ PROROCI 3.část (Ageus – Malachiáš)

LEKCE 86 – MALÍ PROROCI 2.část (Micheáš-Sofonjáš)

LEKCE 85 – KNIHA JONÁŠ

LEKCE 84 – MALÍ PROROCI 1.část (Ozeáš-Jóel)

LEKCE 83 – KNIHA DANIEL 2.část

LEKCE 82 – KNIHA DANIEL 1.část

LEKCE 81 – KNIHA EZECHIEL

LEKCE 80 – KNIHA JEREMJÁŠ A PLÁČ

LEKCE 79 – KNIHA IZAJÁŠ

KNIHY STARÉHO ZÁKONA