Projekt Voda nad zlato

Abstrakt: Kapitola obsahuje projekt s názvem Voda nad zlato, který je zaměřen na téma voda a její využití.

FULL-TEXT KE STAŽENÍ

Citace: ŠIMIK, Ondřej. Projekt Voda nad zlato. In HONZÍKOVÁ, Jarmila; MACH, Petr; NOVOTNÝ, JAN a kolektiv. Alternativní přístupy k technické výchově. 1.vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 174-194. ISBN 978-80-7043-626-4.