INFORMACE K PŘEDMĚTU V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM ZDE

Anotace: Hlavním cílem souvislé pedagogické praxe v prvním ročníku ZŠ je umožnit studentům nahlédnout do prostředí školního života první třídy základní školy, seznámit se s jejími specifiky, hlouběji poznávat reálné podmínky výuky v tomto ročníku a potřeby učitelské profese formou hospitací ve vyučování, asistencí vážících se ke všem profesním činnostem učitelů i prvních samostatných pedagogických výstupů.
Studenti se ve vybrané první třídě zapojují do školního a event. mimoškolního života, asistují učiteli z praxe při všech profesních činnostech (včetně mimovyučovacích a mimoškolních aktivit; práce se všemi formami pedagogické dokumentace apod.), hospitují ve výuce, konzultují s třídním učitelem (cvičným učitelem praxe) postupy plánování, realizace a hodnotící reflexe vyučovacích hodin. S ohledem na rozvíjející se profesní dovednosti adeptů učitelství ponecháváme na zvážení učitele z praxe možnosti samostatných vlastních vyučovacích pokusů studentů.

Praxe je tedy založena hlavně na hospitaci (pozorování výuky učitele v 1. třídě) – náslechy, ale je možno také několik vyučovacích hodin odučit (pokud učíte sami v 1. ročníku, pak odevzdáváte potvrzení o zaměstnání a přípravy na hodinu), případně mít kratší vstupy do výuky (pomoc učiteli s výukou), dále byste se měli seznámit s běžným chodem školy – pomoc učiteli s běžným administrativním chodem třídy (např. porady, třídní schůzky, opravy úkolů apod.) – PRAXE MUSÍ BÝT KONÁNA V 1. ROČNÍKU ZŠ.

K PŘEDMĚTU JSOU VEŠKERÉ INFORMACE UVEDENY V MOODLU – ZDE

Do Moodlu se přihlašujete jako do Portálu. Pro zápis do kurzu pak použijte klíč 88ZS1.

MEZNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: 25.8. daného akademického roku

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, DOTAZŮ, MNE KONTAKTUJTE.

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

KONTAKTY:

Garance předmětové pedagogické praxe :

Odborná garance KPAMgr. Ondřej Šimik, PhD., ondrej.simik@osu.cz, mob. 731 639 623; tel. 553 462 675) – hospitační záznamy z praxe a zápočtová listina.

Záležitosti spojené s administrací, tvorbou smluv :

Referát praxí PdF OU: Michaela Kozelská – michaela.kozelska@osu.cz, telefon : 597 09 2513 – zde se domluvit na realizaci praxe na ZŠ, řešit žádost o praxi, případně reciproční smlouvu