uvaha

Dnešní česká společnost je silně sekulární, byť v minulosti tomu bylo jinak – vzpomeňme jen na Mistra Jana Husa, Jana Ámose Komenského a další velikány české historie, kteří byli zároveň praktikujícími křesťany. Dnes již poselství Bible a otázky křesťanské víry nejsou všeobecně známy, přesto na nich (zatím) stojí evropská civilizace, byť se její základy pomalu, ale jistě hroutí.  Najdete zde různé úvahy, zamyšlení (ať již mé vlastní nebo mé poznámky od jiných autorů) nad různými tématy týkajícími se lidského života v jeho pestrosti a rozmanitosti. Témata to často nejsou jednoduchá, ale složitá a v textech najdete možná nové pohledy na „stará“ témata.  Budu zde publikovat i texty věnující se různým otázkám související s křesťanskou vírou, Biblí, Bohem, ale také mé postřehy, postoje, komentáře k různým aktuálním tématům.Přeji vám inspirativní čtení.

Jednotlivé texty „rozbalíte“ kliknutím na jejich název.

CO ČEKÁŠ OD ŽIVOTA?

HOMOSEXUALITA A ROZVOD – co k tomu říká Bible?

STVOŘENI PRO MANŽELSTVÍ