PREZENČNÍ STUDIUM

ZKRATKA PŘEDMĚTUNÁZEV PŘEDMĚTUStudijní programODKAZ NA SYLABUSMOODLE
KPA/6BZPVZáklady přírodních věd s didaktikouUMŠsylabusmoodle
KPA/8CJSUČlověk a jeho svět – úvod do studia1. stupeň ZŠsylabus moodle
KPA/8CJS1Člověk a jeho svět s didaktikou 11. stupeň ZŠsylabus moodle
KPA/8CJS2Člověk a jeho svět s didaktikou 21. stupeň ZŠsylabus moodle
KPA/8CJS3Člověk a jeho svět s didaktikou 31. stupeň ZŠsylabus moodle
KPA/8RZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku1. stupeň ZŠsylabusmoodle

KOMBINOVANÉ STUDIUM

ZKRATKA PŘEDMĚTUNÁZEV PŘEDMĚTUStudijní programMS TEAMSMOODLE
KPA/66ZPVZáklady přírodních věd s didaktikouUMŠtýmmoodle
KPA/88JSUČlověk a jeho svět – úvod do studia1. stupeň ZŠ moodle
KPA/88JS1Člověk a jeho svět s didaktikou 11. stupeň ZŠodkaz moodle
KPA/88JS2Člověk a jeho svět s didaktikou 21. stupeň ZŠsylabus moodle
KPA/88JS3Člověk a jeho svět s didaktikou 31. stupeň ZŠsylabus moodle
KPA/88ZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku1. stupeň ZŠsylabusmoodle
UCV/1PZ1Přírodovědný a společenskovědní základ 1CŽV
UCV/1PZ2Přírodovědný a společenskovědní základ 2CŽV
UCV/1PZ3Přírodovědný a společenskovědní základ 3CŽV
UCV/1PZ4Přírodovědný a společenskovědní základ 4CŽV