Anotace: V oblasti environmentální výchovy je cílem nabídnout studentům(kám) nejen teoretický přehled metod, obsahu a cílů, ale i řadu praktických cvičení, námětů a ekoher. Při vhodných příležitostech a úměrně rozvoji rozumových i pracovních schopnostech dětí má učitelka umět vést děti k postupnému chápání významu přírody pro život lidí, vytvářet u děti potřebu pečovat o přírodu a život v ní a chránit ji jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. Předmět má motivovat studenty k poznávání přírody a ukázat na možnosti edukace dětí mladšího školního věku v reálném přírodním prostředí. Cílem předmětu je také vést studenty k samostatnému objevování přírody přímo v terénu, poznávat rostliny a živočichy, jakož i rozvíjet prakticko-organizačních kompetence.

Tichý, Les, Relaxace

Požadavky ke splnění:

1) Aktivní účast na 1 společné exkurzi

2) Odevzdání záznamu z vlastní exkurze

Obsah záznamu: stručný popis trasy (1 A4), cca 5 fotografií, 5 námětů na aktivity dětí

Odevzdávejte přes Portál – Seminární práce k předmětu KPA/MSEEX ve formátu .pdf, .doc(x) nebo rtf

Mezní termín odevzdání do Portálu je 21.8.2020 23:59!

TERMÍN EXKURZE: PÁTEK 15.5.2020 od 15:00

Místo: Naučná stezka Jahodná (Třinec, Dolní Lištná), délka trasy 4km

Sraz: 14:55 – autobusová zastávka Třinec, Dolní Lištná, Sosna nemocnice (MAPA ZDE)

Doprava (hromadná): vlakem do stanice TŘINEC, před nádražní budovou pak přestoupit na MHD č. 708 nebo 715 směr Dolní Líštná – vystoupit na konečné zastávce. Autem viz plánovač tras např. na www.mapy.cz. Nedaleko zastávky je velké parkoviště nemocnice, které je zdarma.

S sebou vhodnou obuv a oblečení do lesa. Trasa není nějak náročná, ale jde se po lesních cestách a pěšinách, převýšení do 100 metrů.

EXKURZE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!

Kontakt při problému s dopravou na místo exkurze: +420 731 639 623

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE