Anotace: Cílem předmětu je navštívit se studenty zajímavou přírodní či kulturní lokalitu, přímo v terénu je vést k aplikaci nabytých vědomostí a dovedností ze společenskovědní a přírodovědné složky oboru, rozvíjet jejich pro-environmentální cítění a schopnosti připravit didakticky hodnotný program pro děti na vycházce či výpravě do přírody. Předmět tak přispívá k důležitému požadavku učení o přírodě v přírodě.

Německo, Příroda, Stromy, Olistění, Les

Požadavky na splnění předmětu:

1) aktivní účast na exkurzi – plnění úkolů zadaných vyučujícím na exkurzi (0 – 50 b.)
2) zpracování 1 exkurze pro žáky – písemně ve formátu pdf nebo doc(x) či rtf (0-25 b.)
3) náměty na exkurze – vypracování seznamu minimálně 10 zajímavých míst jako námětů na exkurze, název lokality a její stručný popis (proč zde jít se žáky), (0-25b.)

Úkoly č. 2 a 3 nahrát na Portál do sekce Seminární práce k předmětu KPA/5CPSZ.

JEDNOTNÁ ŠABLONA PRO úkoly 2 a 3:

Mezní termín pro vložení do systému 25.8.2022 23:59!

Hodnocení: Pro získání zápočtu je nutno absolvovat všechny tři výše zmíněné úkoly.

TERMÍN EXKURZE: ÚTERÝ 17.5.2022 OD 09:00 (1. skupina) a 12:00 (2. skupina)

Skupina 1 – první polovina ročníku (A-K); Skupina 2 – druhá polovina ročníku (L-Z)

Můžete se mezi skupinami mezi sebou měnit „kus za kus“ (limit jedné skupiny 25 osob)

Místo: Naučná stezka Jahodná (Třinec, Dolní Lištná), délka trasy cca 4 km

Sraz: 8:55 resp. 11:55, autobusová zastávka Třinec, Dolní Lištná, Sosna nemocnice (MAPA ZDE)

Doprava (hromadná): vlakem do stanice TŘINEC, před nádražní budovou pak přestoupit na MHD č. 708 nebo 715 směr Dolní Líštná – vystoupit na konečné zastávce. Autem viz plánovač tras např. na www.mapy.cz. Nedaleko zastávky je velké parkoviště nemocnice, které je zdarma.

S sebou vhodnou obuv a oblečení do lesa. Trasa není nějak náročná, ale jde se po lesních cestách a pěšinách, převýšení do 100 metrů. Exkurze trvá cca 2-3 hodiny.

EXKURZE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!

Kontakt při problému s dopravou na místo exkurze: +420 731 639 623

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE