Anotace: Cvičení je zaměřeno na teorii a zejména praxi týkající se využívání pokusů při seznamování dítěte se světem a prakticky doplňuje povinné předměty zaměřené na přírodovědný základ. Studenti jsou prakticky seznámení s pokusem jako aktivizační metodou (a základní metodou badatelského vyučování), která slouží k rozvoji klíčových kompetencí. V předmětu se studenti dozvědí a prakticky vyzkoušejí, jak může učitel pracovat s několika typy pokusů dle náročnosti pro dítě, jak si připravit pokus, kde a jak shánět pomůcky, kde čerpat inspiraci pro práci s pokusem, jak využit internet pro přípravu na hodinu a také jak využit pokus k evaluaci výuky a pro sebehodnocení dítěte.

ROZVRH PŘEDMĚTU: Pátek 29.11.2019 od 14:10 – 19:05 (učebna SC244)

Obsah předmětu:

1. Pokus jako vyučovací metoda – jeho význam, charakteristika.
2. Frontální a žákovský pokus – dva typy pokusů a jejich podrobná charakteristika s ukázkami, pracovní listy
3. Příležitosti a problémy při provádění pokusů – jaké jsou překážky k provádění pokusů a možnosti jejich odstraňování, zkušenosti z praxe
4. Literatura a internetové stránky s tématikou pokusů – představení publikací, encyklopedií, internetových stran, kde je možno nalézt náměty na pokusy
5. Pomůcky na pokusy – zdroje pomůcek, jejich typy
6. Praktické ukázky pokusů – na různá témata:
a) voda
b) vzduch
c) nerosty a horniny + půda
d) magnetismus
e) elektřina
f) látky a jejich vlastnosti
7. Evaluace pokusů – možnosti hodnocení žáků, autoevaluační listy, vyhodnocování pracovních listů

Požadavky na splnění předmětu (zápočet):

1) aktivní účast na cvičení – průběžné hodnocení výkonu studenta

Seznam pomůcek pro skupinu 4 osob (přinést co nejvíce pomůcek ze seznamu – co seženete)

2) zpracování 5 přírodovědných pokusů – formát viz šablona

Zpracování 1 pokusu bude obsahovat následující: (vysvětlení k jednotlivým částem viz šablona)

Téma (tematický celek)
Název pokusu
Přesah do praktického života žáka
Odborný popis pojmu (pojmů), jichž se popis týká a vysvětlení pokusu
Rozvíjená klíčová kompetence (oblast + specifikace)
Očekávaný výstup dle RVP PV
Návaznost na vzdělávací nabídku dle RVP PV
Konkrétní cíl v jazyce dítěte
Popis pokusu + náčrt (nákres, foto apod.)
Vysvětlení pro žáky – didaktizace odborného popisu

ŠABLONA PRO PŘÍRODOVĚDNÝ POKUS ve formátu PDF (k náhledu či vytištění a ručnímu doplnění)

ŠABLONA PRO PŘÍRODOVĚDNÝ POKUS ve formátu .docx (ke stažení a vyplnění přímo v PC)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: 31.1.2020 (23:59) – nahrát na Portál/Seminární práce/NEXP

SYLABUS PŘEDMĚTU ZDE

SKRIPTA: POKUS V PŘÍRODOVĚDĚ NA 1. STUPNI ZŠ A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VE VÝUCE

pokus-v-prirodovedeUčební text je zaměřen na problematiku přírodovědného pokusu z didaktického a metodického hlediska. Část skript je teoreticky zaměřena (metodika a didaktika pokusu), část obsahuje několik konkrétních přírodovědných pokusů, které dík své jednoduchosti a bezpečnosti jsou vhodné i na 1. stupeň ZŠ.

TEXT KE STAŽENÍ