Anotace: Na semináři se student dozví zásady a požadavky za zpracování závěrečné práce. Závěrečnou práci vede vybraný vyučující, se kterým student práci konzultuje a na těchto konzultacích jsou požadavky na práci specifikovány. Na semináři se student dozví obecné požadavky na práci a organizaci jejího zpracování (kdy a jak odevzdat apod.), na formální zpracování práce (citace, členění práce apod.). Zabývat se budeme zejména úvodem do metodologie pedagogického výzkumu.

Kde najdete dokumenty: Portál – Dokumenty – Pedagogická fakulta – Centrum dalšího vzdělávání – Studium – Závěrečné práce – Zpracování (Šablona-doc., Pravidla-ppt) / Témata závěrečných prací (nemusí být aktuální, lepší je domluva s vyučujícím)

Materiály ke studiu:

Viz prostředí MS Teams (tým 1SZP) – odkaz k přihlášení do týmu ZDE

Zájemci, kteří by chtěli psát závěrečnou práci přímo u mně, nechť vyplní formulář níže nejpozději do 31.10.2020 23:59. Na základě došlých materiálů rozhodnu o vedení prací během listopadu 2020.

Okruh témat prací u mně: téma by mělo spadat do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, resp. do jednoho z tematických okruhů (Místo, kde žijeme; Lidé a čas; Lidé kolem nás; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví)

Kritéria výběru: 1. Zajímavé téma; 2. Rozpracovanost konceptu (viz níže šablona, čím podrobněji vyplněny kolonky, tím lépe); 3. Čas zaslání konceptu ZP.

Limit studentů: cca 5 studentů

Vyplněnou šablonu si vygenerujte do wordu, případně lze převést do pdf a zasílejte do uvedeného data na mou emailovou adresu: ondrej.simik@osu.cz