Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity působím od roku 2006 jako odborný asistent na katedře Preprimární a primární pedagogiky. Od roku 2013 jsem vedoucím katedry. Na katedře vyučuji ve třech studijních oborech – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku. V oblasti výuky se zaměřuji na didaktiku přírodovědné a společenskovědní složky primárního a preprimárního vzdělávání.

Kontakt: Mgr. Ondřej Šimik, PhD., ondrej.simik@osu.czkancelář SA 118 (budova Fráni Šrámka – mapa ZDE), tel. + 420 597 092 675, mobil: + 420 731 639 623 (pracovní),

Konzultační hodiny v ZS 2019/2020: Středa 6:30 – 7:30 a dle předchozí emailové domluvy (PS i KS).

ROZVRH PRO ZIMNÍ SEMESTR 

Vyučované předměty: (pro otevření předmětu klikněte na jeho název)

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PREZENČNÍ STUDIUM

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/5CAJSČlověk a jeho svět - úvod do studia2Zápočet1+0+01 LS
KPA/5RZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku2Zápočet0+1T+02 ZS
KPA/5CAJZČlověk ve společnosti a jeho zdraví3 Zápočet1+1+02 LS
KPA/5CARPČlověk a rozmanitost přírody5Zkouška0+2+03 ZS
KPA/5CAJRČlověk a jeho region5Zkouška0+2+04 ZS
KPA/5CPSZTerénní cvičení z přírodovědného a společenskovědního základu1Zápočet0+1D+04 LS

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ KOMBINOVANÉ STUDIUM

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/55AJSČlověk a jeho svět - úvod do studia
2Zápočet3S+10S+0S1 LS
KPA/55ZS1Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku2Zápočet0+1T+02 ZS
KPA/55AJZČlověk ve společnosti a jeho zdraví3 Zápočet6S+20S+0S2 LS
KPA/55ARPČlověk a rozmanitost přírody5Zkouška6S+20S+0S3 ZS
KPA/55AJRČlověk a jeho region5Zkouška6S+20S+0S4 ZS
KPA/55PSZ
KPA/55RCV
Terénní cvičení z přírodovědného a společnskovědního základu1Zápočet0+1D+04 LS

Učitelství pro mateřské školy PREZENČNÍ STUDIUM

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/BZSSZáklady seznamování s přírodou a společností2Zápočet0+1+01 ZS
KPA/BEEXEnvironmentální výchova a vzdělávání - exkurze3Zápočet0+1D+02 LS

Učitelství pro mateřské školy KOMBINOVANÉ STUDIUM

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZakončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/MSEVVEnvironmentální výchova a vzdělávání3Zkouška6S+20S+0S1 ZS
KPA/MSDPPDidaktika preprimární prvouky2Zápočet6S+7S+0S3 ZS
KPA/MSEEXEnvironmentální výchova a vzdělávání - exkurze3Zápočet0+1D+02 LS

Pedagogika předškolního věku KOMBINOVANÉ STUDIUM

Zkratka předmětuNázev předmětuPočet kreditůZákončeníRozsah
Př+Cv+Sem
Ročník
Semestr
KPA/NZSV2Základy společenských věd 24Zkouška6S+0S+20S2 ZS
KPA/NEXPPraktické přírodovědné pokusy v mateřské škole2Zápočet6S+0S+6S2 ZS