Malá knížka s velkým obsahem, jež změní (nebo rozvine) váš pohled na dávání, na majetek a vše, co souvisí s penězi a křesťanským životem. A že toho není málo. Problematika peněz a majetku je spíše ojedinělým tématem kázání a kniha Princip pokladu tuto mezeru zaplňuje. Klíčový princip pokladu autor odhaluje již v první kapitole, aby v dalších pěti představil 6 klíčů k onomu pokladu. Téma je aktuální zejména pro nás, kteří žijeme v západní společnosti, na kterou útočí ze všech stran materialismus a orientace na hromadění věcí. Kniha obrací pozornost ke skutečnému pokladu, na který i jako křesťané velmi často zapomínáme. Autor pozvedá naši pozornost od pozemských statků k těm nebeským, ale při tom všem je velmi praktický a není to jen teorie. I když kniha obsahuje mnoho biblických veršů a pasáží související s financemi v Písmu, tak nejde o složitý biblický výklad, ale srozumitelnou demonstraci toho, jak to Bůh myslí s penězi, které nám svěřil. Šest klíčů k pokladu se dotýkají života člověka (křesťana) v oblasti správcovství, životního zaměření na nebeskou, nikoli pozemskou vlast, poukazují na to, že život smrtí nekončí (to asi většina čtenářů ví, žel v oblasti peněz a dávání se to často neprojevuje tak, jak by mohlo nebo mělo). Vyzdviženo je dávání jako klíč k osvobození od materialismu. Český (nebo slovenský) čtenář si také uvědomí, že zpravidla patří k bohatým lidem na Zemi, ač si to možná dosud většina z nás nepřipouštěla. Pokud si chcete srovnat, jak bohatí jste v porovnání se všemi lidmi planety, navštivte internetovou stránku http://www.globalrichlist.com/, kde si zadejte váš roční hrubý příjem – a uvidíte, že nejste tak chudí, jak si myslíte. Jinými slovy – Bůh nám v Evropě ve světovém měřítku v oblasti peněz a materiálního zajištění velmi žehná. Autor v posledním klíči odhaluje podstatu tohoto požehnání. Publikace obsahuje i stránku, kde se čtenář může před Bohem zavázat k dávání, jež se line knihou jako červená nit. Zajímavé je, že smyslem (cílem) tohoto dávání není být chudý následovník Ježíše Krista, ale naopak si vydělat mnohonásobně více, než by nabídla ta nejziskovější burza na světě. V závěru knihy je kapitola, jež čtenáři umožní ptát se Boha v 31 konkrétních otázkách na oblast dávání, a to v kontextu praktického života. Publikace není jen teoretickým pojednáním o financích z biblického pohledu, ale především vybízí ke změně či úpravě životního stylu v oblasti našeho hospodaření s penězi. Kniha není jen pro „bohaté“, kteří nevědí, co s penězi, ale pro každého, kdo má nějaký (byť malý) příjem. Vede k tomu, jak rozmnožit to, co jednou neshnije, ale zazáří. Text je protkán mnoha konkrétními příběhy, jež vyprávějí o tom, co se stane, když začneme Bohu skutečně věřit i v oblasti peněz a mj. zodpovídá, dle mého názoru velmi dobře, i otázku desátků pro dnešní církev. Pokud budete číst knihu s otevřeným srdcem, objevíte skutečně to, co Bůh se svými penězi, které nám svěřil na krátký čas, chce udělat, aby z toho měl zisk nejen on sám a jeho království, ale i každý z nás. Aniž bych prozrazoval samotný princip pokladu, nebo některý z klíčů k jeho objevení, mohu říct, že kniha srozumitelným, přímočarým a upřímným stylem vede k revizi materiálních hodnot a financí v našem životě, směřuje od pozemskosti k nebesům, od hromadění k dávání, od zajetí materialismu ke svobodě „svůj chléb posílat dál“. A pokud se rozhodneme i ve svém životě objevit onen „princip pokladu“, necháme Pána Boha „více mluvit“ do „našich“ financí, pak i kdyby to na první pohled znamenalo ztrátu, v konečném účtování se staneme skutečně bohatými. Na závěr malá ukázka z knihy, ve které jistě sami objevíte něco z onoho principu pokladu, jež se dotýká jak našeho (křesťanského) života zde na Zemi, tak i života ve věčné nebeské vlasti.

„Představte si, že bydlíte ve Francii a na tři měsíce odjedete do Ameriky a přespáváte v hotelech. Je vám řečeno, že si na zpáteční let do Francie nesmíte vzít nic s sebou. Ale můžete vydělávat peníze a posílat je na svůj účet ve Francii. Nacpali byste si v takovém případě hotelový pokoj drahým nábytkem? Jistěže ne. Posílali byste své peníze domů. Utratili byste jen tolik, kolik, by bylo třeba na dočasný pobyt, a své poklady byste poslali napřed, aby na vás čekaly, až dorazíte domů.“ (Alcorn, A., 2013, s. 47)

Bibliografický záznam: ALCORN, Randy. Princip pokladu. Kroměříž: Didasko, 2013. 122s. ISBN 978-80-87587-06-5. Český překlad Lukáš Makovička. Formát B6. Doporučená cena: 129Kč. Zakoupit lze na http://didasko.cz/.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *