Být matkou je to nejdůležitější povolání na světě. MAMINKA JE důležitá, i když společnost si to nemyslí a nedává najevo. Sharon Jaynesová ve své knize „Být dobrou mámou“ popisuje svůj příběh o tom, jak přehodnotila svůj pohled na sebe jako matku. „Nedávno jsem se zúčastnila grilování pro zhruba pět set turistů; bylo to ve Skalistých horách. Naproti mně seděla čtyřčlenná rodina z Alabamy: tatínek, maminka a dvě dívenky ve věku osm a deset let. Vzájemně jsme se představili a pak jsme zapředli přátelský hovor typu „Znáte toho a toho?“ a „Čím se zabýváte?“ V jedné chvíli se kdosi Marie otázal, co „dělá“. Sklopila oči a tiše řekla: „Já jsem jen matka. Nechodím do zaměstnání.“ Okamžitě jsem zpozorněla. V hlavě se mi rozsvítilo červené světlo a rozezněla se siréna. Jakže? „Jen“ matka? Ujišťovala jsem Marii, že má to nejdůležitější povolání v celém vesmíru. Z chaosu má vytvářet řád, má zajišťovat fyzické, emocionální a duchovní blaho svých dvou holčiček, má zajišťovat kontinuitu rodiny v rychle se měnícím světě, má utvářet osobnosti, které budou přínosem pro budoucnost obce a národa. Měla jsem pocit, že během našeho rozhovoru se Marie přece jenom trochu napřímila. Domnívám se, že slova „jen“ a „matka“ už nikdy v téže větě nepoužije.“

Být matkou je to nejkomplexnější povolání na světě. Maminka zastupuje nespočet povolání, ale za žádné nedostává plat. Matka má mnoho úloh, pro své děti je však majákem a orientačním světlem. Jaký má matka vlastně popis práce? Je manželkou, matkou, přítelkyní, udržuje domácnost, zvelebuje byt či dům, je pradlenou, kuchařkou, servírkou, řidičkou, natěračkou, tapetářkou, švadlenou, zdravotní sestrou, poradkyní ve věcech vedení, manažerkou pro vnitřní záležitosti, rozpočtářkou, agentkou cestovní kanceláře, sekretářkou, kazatelkou, učitelkou, mentorkou, duchovní poradkyní, poradkyní pro zdravou výživu, knihovnicí, módní návrhářkou, detektivem, roztleskávačkou, manikérkou, pedikérkou, zahradní návrhářkou, kadeřnicí, psycholožkou, instalatérem, programátorkou, automechaničkou, rozhodčím a nákupčím darů pro obě větve rodiny. Maminka je nejen pevným bodem rodiny; pro své děti je i orientačním světlem. Má-li tuto roli splnit, musí být přítomná a přístupná – zkrátka musí být k dispozici. Něco takového se neobejde bez obětí. Roba Parsons poeticky popisuje ve své knize „Supermatce řekni sbohem“, jak by se matka mohla představit – místo ono „nepracuji“, jsem s dětmi doma. „Pracuji na projektu společenského rozvoje, momentálně se třemi věkovými skupinami. První jsou batolata a malé děti, na což jsou potřeba základní znalosti medicíny a dětské psychologie. Dále je to skupina dospívajících, tam musím přiznat, že se nedaří dosahovat tak dobrých výsledků. Poslední věková skupina mne zaměstnává o večerech a víkendech, je to devětatřicetiletý muž vykazující všechny známky krize středního věku, což vyžaduje jistou erudici z oboru psychiatrie. Celkově se při práci neobejdu bez dobrého plánování, akčního přístupu a dovedností krizového managementu.“

Sharon Jaynesová v knize „Být dobrou mámou“ uvádí také inzerát na pozici matka pro různé věkové skupiny. Myslím, že sami oceníte svoji maminku, nebo manželku.

Pro novorozence: Pohodový, uvolněný, laskavý typ pro péči o novorozence. Měla by mít zálibu v houpání, mazlení, schopná držet dítě trpělivě a bez ošívání během dvacetiminutového kojení každé tři či čtyři hodiny. Měla by mít lehký spánek a vstávat brzy. Vysokoškolský diplom není nutný. Práce na směny, sedm dní v týdnu. Žádná dovolená, pokud si neobstará vlastní matku jako dočasné zastoupení. S kariérním postupem nelze počítat.

Pro osmnáctiměsíční batole: Atletka v nejlepší formě, aby zvládla ochránit neúnavné batole. Potřebuje rychlé reflexy, neutuchající energii, nekonečnou trpělivost. Mimosmyslové vnímání vítáno. Znalost první pomoci je klíčová. Schopnost řídit auto, vařit, telefonovat a pracovat bez ohledu na neustálé vyrušování. Pracovní doba 15 hodin. Bez přestávek na kávu či oběd – s výjimkou chvil, kdy dítě usne. Vhodné pro dětské zdravotní sestry se zkušenostmi z olympiády.

Pro tříleté dítě: Odbornice na vzdělávání nejmenších dětí, schopná zajistit stimulující laskavé, tvůrčí, individualizované učební prostředí pro předškoláka. Vyžadují se zkušenosti z umělecké oblasti, s hudbou a trávením volného času a znalost jednoho cizího jazyka. Výhodou je absolvování kurzů z lingvistiky, psychologie a pedagogiky Montessori. Dvě hodiny volna po pět dnů v týdnu, za předpokladu, že funguje školka a dítě je zdravé.

Pro šesti až dvanáctileté: Hledá se odbornice na volný čas, táboření, indiánská umění, sporty všeho druhu. Schopná fungovat jako rozhodčí. Musí být ochotna fungovat jako matka pečující o doupě, matka pečující o dětský pokoj, matka pečující o celý blok. Umění pěstovat vztahy s veřejností je podmínkou. Musí být schopna vyjednávat s učiteli, představiteli sdružení rodičů a přátel školy a ostatními rodiči. Vyžadovány jsou znalosti ze sexuální výchovy, fyziky a matematiky. Nesmí jí vadit bláto, sbírky hmyzu, domácí zvířata a děti ze sousedství.

Pro třinácti a čtrnáctileté: Pro specialistku v oboru psychologie dospívajících, se zkušeností s vařením pro velké množství lidí. Hlavním požadavkem je tolerance. Výhodou je mírná porucha sluchu; jinak si musí obstarat vlastní špunty do uší. Musí být naprosto vyrovnaná. Měla by vycítit, kdy je její přítomnost dítěti nepříjemná, a kdy by tudíž měla zmizet. Naléhavě hledáme: Pracovnice v oboru financí, schopná zajistit peníze, ošacení, hudbu a dopravní prostředek pro vysokoškolského studenta. Udílení rad není nutné. Místo je na dobu neurčitou. Dostatek volného času, v němž se může věnovat jiné produktivní činnosti.

Jak tomu často bývá u podobných inzerátů hledajících pracovní sílu, některé věci nebyly v popisu práce uvedeny: Matka, která má více než jedno dítě, musí mnohdy zastávat dvě či více z uvedených zaměstnání současně. Matky, které svou práci zastávají nejlépe, se nakonec o práci připraví natrvalo. Odměny jsou ale větší, než si kdo dokáže představit.

Být matkou je jedinečné a úžasné Boží povolání pro život na tomto světě. Maminka je Božím zaměstnancem, ve kterého Bůh vložil plnou důvěru. Ježíš v Bibli používá hezký obraz matky – jako kvočny. Kvočna s kuřátky – shromažďuje pod svá křídla, kde je bezpečí, i když padají kroupy. Žena snese dlouhodobě více, než muž. Jeden student medicíny zkoušel porod a vydržel 10 sekund! Žena zvládá více věcí najednou. Žena, matka je součástí Božího plánu „ploďte se a množte se“. Otec zplodí a pak „děj se vůle Páně“ – dál je to především na matce. 9 měsíců naprosto, po narození z drtivé většiny, do doby povinné školní docházky také z podstatné části. Psychologové a pedagogové se shodují na tom, že období do 7 let dítěte je nejdůležitější. Co jsme do dítěte nevložili v tomto věku, tak to už půjde jen stěží. Právě v tomto věku je maminka ta osoba, která nejvíce utváří osobnost dítěte – zvláště v dnešní době, kdy více než polovina dětí ani nemá pořádného otce.

Více na téma role matky na stránce úvahách zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *