SYLABUS PŘEDMĚTU

MOODLE – část historická – v tomto kurzu najdete studijní materiály k tematickému okruhu Lidé a čas

MOODLE – část geografická – v tomto kurzu najdete studijní materiály k tématickému okruhu Místo, kde žijeme

Do kurzů moodle se přihlašujete jako do Portálu. V případě problémů s přihlášením mne kontaktujte.

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY CAJR s popisem a příkladem (formát PDF jako náhled)

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY CAJR (formát PDF k náhledu, případně vytištění a ručnímu doplnění)

ŠABLONA DIDAKTICKÉ PŘÍPRAVY CAJR (formát .docx ke stažení a vyplnění v PC)