Anotace: Cílem předmětu je seznamit studenty (nebo prohloubit poznatky) se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět, konkrétně se vzdělávacími okruhy Rozmanitost přírody a Místo, kde žijeme a to zejména z didaktického hlediska.

Obsah předmětu:

1. setkání
1. Byliny – Květiny. Stavba, funkce, hlavní skupiny, regionální hledisko. Morfologická cvičení s rostlinami. Herbář. Určování květin dle klíčů a atlasů.
2. Dřeviny – stromy, keře. Plody. Stavba, funkce, hlavní skupiny, regionální hledisko. Morfologická cvičení s rostlinami. Herbář. Určování stromů a keřů dle klíčů a atlasů.
3. Živočichové – bezobratlí (kroužkovci, hmyz, pavouci, měkkýši) – typické znaky, pozorování živočichů. Praktické náměty do výuky.
4. Živočichové – obratlovci (ryby, obojživelníci, ptáci, savci) typické znaky, chov živočichů. ZOO a výuka o zvířatech.
5. Houby – charakteristika hub pravých a nepravých. Symbióza. Jedlé a jedovaté houby. Přínos hub pro člověka. Rozmanitost podmínek života na zemi. Podnebné pásy. Biomy (tundra, savana, poušť), zajímavá místa na Zemi.
6. Voda a její vlastnosti. Látky kolem nás (vlastnosti a druhy látek, skupenství a jeho změny, měření základních fyzikálních veličin. Pokusy s vodou a s látkami.
7. Vzduch. Vlastnosti vzduchu – praktické pokusy. Podnebí a počasí. Zjišťování počasí. Měřící přístroje
8. Nerosty, horniny a půda. Zkoumání nerostů a hornin prakticky. Pokusy s půdou. Typy a druhy půd
9. Vesmír a Země. Sluneční soustava, planety a jiné objekty ve Vesmíru. Pohyby Země a její důsledky (roční období, den a noc). Měsíc. Hvězdy. Složení Země. Gravitace. Praktické pokusy.
10. Ekosystémy a rovnováha v přírodě. Základy environmentální výchovy. Ekodidaktické hry.
11. Člověk a jeho působení na přírodu. Odpady. Ekopotraviny a ekologické zemědělství. Znečišťování přírody. Ochrana přírody (národní parky, CHKO).

TémataPrezentace
Byliny - Květiny. Stavba, funkce, hlavní skupiny, regionální hledisko. Morfologická cvičení s rostlinami. Herbář. Určování květin dle klíčů a atlasů.
Dřeviny - stromy, keře. Plody. Stavba, funkce, hlavní skupiny, regionální hledisko. Morfologická cvičení s rostlinami. Herbář. Určování stromů a keřů dle klíčů a atlasů.
Živočichové - bezobratlí (kroužkovci, hmyz, pavouci, měkkýši) - typické znaky, pozorování živočichů. Praktické náměty do výuky.
Živočichové - obratlovci (ryby, obojživelníci, ptáci, savci) typické znaky, chov živočichů. ZOO a výuka o zvířatech.
Houby - charakteristika hub pravých a nepravých. Symbióza. Jedlé a jedovaté houby. Přínos hub pro člověka. Rozmanitost podmínek života na zemi. Podnebné pásy. Biomy (tundra, savana, poušť), zajímavá místa na Zemi.
PREZENTACE 1
PREZENTACE 2
Katalog keřů a stromů
PREZENTACE 3
PREZENTACE 4
PREZENTACE 5
Voda a její vlastnosti. Látky kolem nás (vlastnosti a druhy látek, skupenství a jeho změny, měření základních fyzikálních veličin. Pokusy s vodou a s látkami.
Vzduch. Vlastnosti vzduchu - praktické pokusy. Podnebí a počasí. Zjišťování počasí. Měřící přístroje.
Nerosty, horniny a půda. Zkoumání nerostů a hornin prakticky. Pokusy s půdou. Typy a druhy půd.
Vesmír a Země. Sluneční soustava, planety a jiné objekty ve Vesmíru. Pohyby Země a její důsledky (roční období, den a noc). Měsíc. Hvězdy. Složení Země. Gravitace. Praktické pokusy.
Ekosystémy a rovnováha v přírodě. Základy environmentální výchovy. Ekodidaktické hry.
Člověk a jeho působení na přírodu. Odpady. Ekopotraviny a ekologické zemědělství. Znečišťování přírody. Ochrana přírody (národní parky, CHKO).Didaktika EVVO.
PREZENTACE 6
PREZENTACE 7
PREZENTACE 8
PREZENTACE 9
PREZENTACE 10
PREZENTACE 11

2. setkání
1. Mapa a orientace. Teorie mapy. Mapové měřítko, mapové značky, počítání vzdáleností. Praktická práce s mapou a plánem. Didaktická analýza pojmů souvisejících s mapou, náměty pro výuku.
2. Základy geografie ČR – fyzická geografie (pohoří, vodstvo, nauka o krajině), administrativí členění (kraje ČR). Didaktické zpracování tématu. Didaktické hry.
3. Evropa jako náš světadíl. Zážitky z cestování. Symboly Evropy. Evropská unie. Nebezpečí a přínosy globalizace. Didaktické zpracování tématu. Didaktické hry
4. Místní obec a její poznávání. Městská hra – inspirace pro výuku.

Prezentace:

MAPA

ČESKÁ REPUBLIKA

Požadavek ke splnění předmětu (k zápočtu):

Zpracovaní podrobné 1 vyučovací lekce hodiny s přírodovědným nebo geografickým obsahem a její revize po provedení pojmového mapování se žáky.

Vybrat 1 libovolné téma z tematického okruhu Rozmanitost přírody nebo Místo, kde žijeme. Téma by mělo být konkrétní (např. ne mapa, ale třeba vrstevnice, ne Zvířata, ale třeba bezobratlý živočich apod. )

Struktura přípravy:
a) Nadřazené učivo z RVP ZV (sekce učivo) – opsat
b) Očekávaný výstup z RVP ZV – vybrat ten, do kterého téma hodiny spadá (nejvíce patří)
c) FORMULOVAT KONKRÉTNÍ CÍLE HODINY V JAZYCE ŽÁKA (tak, aby bylo možno zkontrolovat jejich dosažení), např. žák popiše, žák nakreslí, vyrobí aj. /aktivní sloveso/, nikoli slovesa typu chápe (to neověříme)
d) POJMY – vypsatpojmy, se kterými budete pracovat
e) POPIS ČINNOSTÍ UČITELE A ŽÁKA – rozdělit na dva sloupce, v jednom to, co konkrétně dělá učitel, ve druhém to, co konkrétně dělá žák, tzn. jak učitel vysvětluje dané pojmy, co k tomu používá, jaké otázky klade apod. Popis učebních úloh pro žáka – co konkrétně dělá žák, např. pokud řeší osmisměrku, tak osmisměrku připojit apod.

B) Pojmové mapování představ žáků
Udělat se žáky pojmovou mapu – jak si oni předsdtavují dané téma, co o něm ví, jak o něm přemýšlí, co by se chtěli dozvědět

C) Revize této přípravy na základě představ žáků
Do již hotové přípravy JINOU BARVOU udělat případné změny, které by více odpovídaly žákovu myšlení.

NÁHLED PŘÍPRAVY V PDF

ŠABLONA KE STAŽENÍ VE FORMÁTU DOCX

Inspirace pro témata 1. setkání:

TÉMA 1+2: ROSTLINY – BYLINY A DŘEVINY

BOTANIKA WENDYS – portál, kde najdete spoustu informací o rostlinách i pěkný herbář

ATLAS ROSTLIN – atlas bylin, dřevin, mechů, kapradin …

DRUHY DŘEVIN – stručně a přehledně

PŘEHLED NEJZNÁMĚJŠÍCH STROMŮ U NÁS – přehledně a srozumitelně

HERBÁŘ STROMŮ, portál MEZI STROMY – o lese a dřevu

HRY S TÉMATIKOU ROSTLIN – několik námětů na didaktické hry

PEXESO O ROSTLINÁCH – on line pexeso pro děti

prezentace s perfektním a srozumitelným KLÍČEM K URČOVÁNÍ DŘEVIN (stromů) – ke stažení ve formátu pptx

didakticky zaměřený článek – VYCHÁZKA DO PŘÍRODY (určování dřevin) – i s jednoduchým klíčem

prezentace JEHLIČNATÝCH STROMŮ pro výuku – několik prezentací + puzzle

Určování stáří stromu – různé návody, Určování výšky stromu – 4 způsoby

Interaktivní poznávačka stromů podle listů a plodů

obrázky listnatých stromů pro výuku  a jehličnatých stromů (formát pptx ke stažení)

KVĚTENA ČR – klíč k určování rostlin dle různých kritérií

různé URČOVACÍ KLÍČEKLÍČ K URČOVÁNÍ ROSTLIN dle různých kritérií

TÉMA 3: BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ

seznam BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ

fotografie BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ

jednoduchý přehled MĚKKÝŠŮ + obrázky

Obrazový přehled BEZOBRATLÝCH

Bezobratlí tekoucích vod – určovací klíč

Bezobratlí živočichové ve výuce 1. stupně ZŠ – diplomová práce (od str. 43 dále)

Bezobratlí žijící v půdě – pdf ke stažení (info a obrázky, stručně a srozumitelně)

Pracovní list „Co žije v půdě“?

TÉMA 4: OBRATLOVCI

ATLAS ČESKÝCH DRUHŮ RYBČESKÉ RYBY – přehled

OBOJŽIVELNÍCI ČR – informace, fotografie

UČEBNICE OBOJŽIVELNÍKŮ – atraktivně a srozumitelně

OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI – stručné info

OBOJŽIVELNÍCI V BESKYDECH – brožura

systematické ROZDĚLENÍ OBOJŽIVELNÍKŮ – přehledně

video o OBOJŽIVELNÍCÍCH – pořad ČT

NAŠI PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI – stručné představení a popis jednotlivých druhů

PLAZI ČR A JEJICH ROZŠÍŘENÍ – informace

FOTO RYBFOTO OBOJŽIVELNÍKŮFOTO PLAZŮFOTO PTÁKŮFOTO SAVCŮ

NAŠI PTÁCI – popis skupin i jednotlivých druhů nejznámějších ptáků u nás

ptáci NA KRMÍTKU – přehled ptáků, které najdeme na krmítku

prezentace o PTÁCÍCH ke stažení (formát ppt)

přehled STĚHOVAVÝCH PTÁKŮ – rozlišení stěhovavých a těch, co u nás zůstávají

SAVCI – klasifikace a stručný přehled skupin savců

SAVCI – klasifikace savců s příklady

INTERAKTIVNÍ KLASIFIKACE SAVCŮ

ZVUKY ZVÍŘATKLÍČ K URČOVÁNÍ PTÁKŮHLASY PTÁKŮ – poslech

METODICKÉ MATERIÁLY DO PŘÍRODOVĚDY – různé náměty (příručka)

PRACOVNÍ LISTY (ZOO Ostrava), STRÁNKY ZOO Ostrava

video NAŠI OBRATLOVCI (pořad ČT), poznávačka OBOJŽIVELNÍKŮ – kartičky

poznváčka PLAZŮ

Pexeso zvířat – on line, dva hráči, lze otevřít dvakrát i na jednom PC

Pexeso lesích zvířat, Pexeso STOPY ZVÍŘAT

prezentace SAVCI pro děti, prezentace PTÁCI pro děti,

prezentace OBOJŽIVELNÍCI pro děti, info a prezentace o RYBÁCH pro děti

Karty ZVÍŘAT v ZOO Brno – stručné info o jednotlivých druzích + fotka

POZNÁVACÍ TEST ptáků na krmítku – on line

video HLASY PTÁKŮ okolo nás na youtube

PTÁCI NA KRMÍTKU – reálné záběry (video na youtube)

REKORDY ZVÍŘECÍ ŘÍŠE, také ZDE,

Zvířecí rekordmani v lidské velikosti – krátké video

Zvířecí rekordmani – seriál na you tube

VIDEA Z ČESKÉ PŘÍRODY (Natura TV)

Didaktické hry v přírodovědě – diplomová práce ve formátu .doc

Střípky ze života zvířat – krátké videopořady o různých třídách zvířat

TÉMA 5: HOUBY. ROZMANITOST PODMÍNEK ŽIVOTA NA ZEMI. PODNEBNÉ PÁSY

PŘEHLED HUB

Atlas hub

přehled NEJJEDOVATĚJŠÍCH HUB  a první pomoc – video

prezentace HOUBY pro děti

ROZMANITOST PODMÍNEK ŽIVOTA NA ZEMI – přehledová prezentace v pdf

BIOMY – podrobnější informace

SROVNÁNÍ ŽIVOČICHŮ – prezentace ukazující živočichy stejných rodů v různých podmínkách

STUPNĚ LESA dle nadmořské výšky – prezentace

PODNEBNÉ PÁSY ZAJÍMAVĚ – článek s náměty k výuce o podnebných pásech

pracovní list ROZMANITOST PODMÍNEK ŽIVOTA NA ZEMI

ROZMANITOST ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK – text učebnice Prodos

různé PRACOVNÍ LISTY – podmínky života na zemi (vybrat ze stránek dle názvu)

PODNEBNÉ PÁSY – základní info o počasí a podnebí

prezentace pro žáky PODNEBNÉ PÁSY

PODNEBNÉ PÁSY – informace a různé aktivity pro děti

Podnebné pásy – info pro žáky s otázkami

TÉMA 6: VODA, LÁTKY, SKUPENSTVÍ, FYZIKÁLNÍ VELIČINY

Voda na Wikipedii – informace

PŘÍRUČKA O VODĚ PRO 1. STUPEŇ – sice ve slovenštině, ale výborná!

VODA VŠUDE KOLEM NÁS – diplomová práce o vodě i s náměty do výuky

triky s VODOU – video

Co umí voda a vzduch? – pokusy

diplomová práce na téma POKUSY NA 1. STUPNI (databanka příkladů – voda, vzduch)

projekt VODA (v rámci Kosmické výchovy pedagogiky M. Montessori)

prezentace LÁTKY A JEJICH VLASTNOSTI ke stažení

SKUPENSTVÍ LÁTEK – prezentace i s několika náměty (stáhne se v ppt)

Látky a jejich klasifikace – stručný přehled

Měření fyzikálních veličin na 1. stupni – diplomová práce (i metodika zavádění)

TÉMA 7: VZDUCH, PODNEBÍ, POČASÍ

Vzduch na wikipedii – informace o vzduchu

informace o proudění vzduchu a měřící přístroje

Proudění vzduchu na Zemi  – globální proudění (info a grafika)

Model ALADIN – předpověď počasí, mapy

prezentace o vztahu podnebných pásů a proudění vzduchu (stáhne se v ppt)

prezentace VZDUCH pro děti

KOUZELNÁ VĚDA – ukázka výuky o vzduchu (vyvození vzduchu aj.) – video na youtube

Doplňovačka o vzduchu pro mladší žáky

VZDUCH na portále VĚDA NÁS BAVÍ

pokusy se vzduchem v DIPLOMOVÉ PRÁCI (databanka pokusů)

METEOROLOGIE PRO DĚTI – portál o počasí

TÉMA 8: NEROSTY, HORNINY, PŮDA

Nerosty a horniny – teorie

Mineralogie – portál o minerálech

Hornina a minerál – základní info a na stránce odkaz na přehled

PŮDA na wikipedii – informace o půdě

Půda z různých pohledů (přírodní, společenský, environmentální)

PŮDA – charakteristika, klasifikace, význam, ohrožení půdy

prezentace O PŮDĚ – přehledné a důležité informace (stáhnete z článku)

dokument NEZTRÁCEJME PŮDU POD NOHAMA – o půdě a jejím ohrožení

miniprojekt HORNINY A MINERÁLY – několik pokusů a informace

pracovní listy na téma NEROSTY A HORNINY

Cvičení k tématu Nerosty a horniny (interaktivní)

Info o horninách a nerostech pro žáky – elementární info, klasifikace aj.

KLÍČ K URČOVÁNÍ NEROSTŮ A HORNIN ON LINE

Stručná METODIKA PRO UČITELE k tématu nerostů a hornin

článek o výuce o nerostech a horninách s metodikou

Lekce O PŮDĚ – článek, jak lze učit o půdě

článek s příkladem učiva o REGIONÁLNÍCH NEROSTECH a HORNINÁCH – didaktika

POKUSY S PŮDOU – pár pokusů s půdou (stažení ve formátu .doc)

KOBLÍŽKY Z PŮDY – návody na zkoumání souvislostí mezi půdou a vodou, další ZDE

výukový materiál ZEMĚ-PŮDA – didaktická příprava

TÉMA 9: VESMÍR. ZEMĚ. GRAVITACE

VESMÍR – informace o Vesmíru stručně a přehledně

Hvězdy – základní teorie o hvězdách

Planety a sluneční soustava – zejména grafické porvnání

Sluneční soustava – přehledně o planetách sluneční soustavy

Teorie o černé díře (wikipedie)

Průvodce hvězdnou oblohou – vše o hvězdách, vysvětlení znaků na obrázcích

Souhvězdí – interaktivní mapa

POHYBY ZEMĚ A JEJÍ DŮSLEDKY – prezentace ke stažení v pdf

GRAVITACE a její pojetí jako zakřivení časoprostoru

Historie dobývání vesmíru – chronologický přehled

Průzkum vesmíru – didaktika, návod na hodinu

článek o ASTRONOMICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Slunce a sluneční soustava – didaktický materiál ke stažení

článek o využití MODELŮ při výuce astronomie

Pojetí výuky ASTRONOMIE – prezentace s náměty

video POHYBY ZEMĚ A JEJÍ DŮSLEDKY (na youtube, zde i jiná videa)

TÉMA 10: EKOSYSTÉMY A EKOLOGIE

Ekologie pro všechny – základní pojmy a přehled (úvod do ekologie)

Ekosystémy – vlastnosti, přírodní a umělé ekosystémy (teorie)

VODNÍ EKOSYSTÉMY – stručná a přehledná prezentace

Návrh témat do ekologické výuky

EKOSYSTÉMY A JEJICH CHARAKTERISTIKA –  přehled (informace, základní pojmy)

článek o rozdílu ekologie a environmentální výchovy

Ekologická výchova na 1. stupni ZŠ – diplomová práce

Environmentální výchova jako průřezové téma – diplomová práce

MATERIÁL K EVVO – pro UMŠ, ale dá se využít i na 1. stupni ZŠ

Hra EKOSYSTÉMY – pro inspiraci

prezentace EKOSYSTÉMY pro děti

PŘÍRODNÍ EKOSYSTÉMY – interaktivní učebnice pro děti

Průřezové téma environmetnální výchova – didaktické poznámky a náměty

Integrace environmentální výchovy do jiných předmětů –  závěrečná práce

KRABIČKA EKOHER – pro MŠ, ale lze použít i na 1. stupni

EKOHRY – náměty na hry s environmentální tématikou (ke stažení v ppt)

Další náměty k ekohrám: ZDE, TADY

EKOHRA ON-LINE

TÉMA 11: ČLOVĚK A JEHO PŮSOBENÍ NA PŘÍRODU

VLIV ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – prezentace on-line

příklady GLOBÁLNÍCH PŘÍRODNÍCH PROBLÉMŮ

SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA – prezentace

článek o 7 způsobech, jak ničíme přírodu

článek o BIOPOTRAVINÁCH – jsou skutečně zdravější? nebo i ČLÁNEK ZDE

Chráněná území v ČR – vybraná místa (přehled)

Seznam CHKO a základní pojmy

Kategorie chráněných území – přehledné info

On line informace o odpadech ZDE

JAK TŘÍDIT ODPAD – stránky o třídění odpadu

Informace o třídění odpadu: ZDE

ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – metodický portál RVP (náměty, inspirace)

video JAK ČLOVĚK NIČÍ ZEMI

Rady, jak osobně přispět ke zlepšení životního prostředí – 23 praktických rad

TONDA OBAL – dětské stránky o třídění odpadu

NÁPADNÍK PRO VÝUKU NA TÉMA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

Malé zdroje znečišťování ovzduší – video

KOMPLEXNÍ MATERIÁLY PRO PŘÍRODOVĚDNOU VÝUKU

Náměty do přírodovědy – různé náměty od 1. do 5. ročníku

Procvičování učiva Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody

Úlohy z přírodovědy – slovensky, ale inspirativní

Přírodověda – témata, plány, náměty

STRUKTURACE UČIVA (UČEBNÍ PLÁNY) PRO OKRUH ROZMANITOST PŘÍRODY (Přírodovědu):

UČEBNÍ PLÁN pro 5. ročník a 4. ročník  ukázka tematického členění

UČEBNÍ PLÁN pro 4. a 5. ročník (Přírodověda)

NÁMĚTY PRO PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY:

pokusy DEBRUJÁŘI – řada zajímavých pokusů na různá témata

různé FYZIKÁLNÍ pokusy

POKUSY PRO DĚTI – různé pokusy jak fyzikální, tak chemické

MICHAELOVY EXPERIMENTY – videa věnující se různým zajímavým otázkám

různé PŘÍRODOVĚDNÉ POKUSY na Youtube

SKRIPTA K PŘÍRODOVĚDNÉMU POKUSU: (pro otevření klikněte na obálku)

pokus-v-prirodovede

Mapové portály: MAPY.CZ, GOOGLE MAPY, SATELITNÍ MAPY EVROPY

Ukázky různých druhů map: KATASTRÁLNÍ, HISTORICKÉ

Orientace: návod k práci s buzolou, Geocaching – orientace v praxi

Videa k orientaci: Mapa a kompas, Jiné určování směru, Orientace dle přírodních úkazů

Mapové značky

Inspirace k 2. cvičení:

ZEMĚPIS.COM – www stránky, kde najdete spoustu geografických informací

Aplikace ke stažení: CESTUJEME PO ČR – místopis Česka

Zeměpisné hry: ZEMĚPISNÝ MILIONÁŘ, TETRIS S OBRYSY STÁTŮ

VLAJKY STÁTŮ

procvičování geografických vědomostí TOPOROPA

INTERAKTIVNÍ MAPA PAMÁTEK V ČR

ZÁMKY, HRADY A JINÉ ZAJÍMAVOSTI

ČESKÁ NEJ nebo i ZDE – geografické rekordy

Turistické portály: KUDY Z NUDY, CESTUJEME ČESKEM, VÝLETNÍK, TURISITKA, KAM PO ČESKU

Regionální geografie:

projekt BAREVNÉ STEZKY SLEZSKÉHO EUROREGIONU – ke stažení metodická příručka i pracovní listy pro děti